Koca kondíció

A mai modern szapora sertés fajták esetén egyre fontosabb a termelési mutatók (élve született malacok száma, választott malacok száma, illetve ezek testtömege) szempontjából a kocák kondíciója.

A kocák kondíciója nem csak az adott ciklust, de a következőt is eldöntheti, befolyásolhatja. Az állatok kondícióját többféleképpen lehet értékelni (1.ábra).

1. ábra - Fizikai kondíció értékelése

szemrevételezés gyors, de nagyon szubjektív a megítélés. Az a legjobb ha egy gyakorlott, hozzáértő dolgozó végzi.

kondíció pontozás esetén már van némi iránymutatás. Ebben az esetben 1-5 között pontozzuk az egyedeket (2.,3. ábra). A termelési paraméterek szempontjából az ideális a 3-4 közötti érték. A kocasüldők esetén megtekintéses vizsgálattal jól megítélhető a kondíció. 

2. ábra – Koca kondíciók

 

KOCA KONDÍCIÓK
Nagyon vékony
: ha a kondíció 1 pontszám. Ekkor a medencecsont és a gerincoszlop szemmel látható. Ilyen állapotba a koca sohasem kerülhet.

Vékony: ha a kondíció 2 pontszám. Ebben az esetben a medencecsont és a csigolyák enyhe nyomással érzékelhetők. Ilyen állapotba csak a választáskor kerülhet az állat.

Optimális: ha a kondíció 3 pontszám. Ilyenkor a hátcsigolyák erősebb nyomással érzékelhetők. A vemhesség elején lehet ilyen kondícióban a koca.

Kövér: ha a kondíció 4 pontszám. Ekkor a hátcsigolyák már nem érzékelhetők nyomással. A vemhesség végén megfelelő kondíció.

Nagyon kövér: ha a kondíció 5 pontszám. Ilyenkor az állat nagyon kövérnek látszik. Ilyen állapotba sem kerülhet az állat.

3. ábra - Kondíció pontozás

A kondíció pontozás többször fialt kocák esetén nem mindig megbízható, mert a test felépítése nem minden egyednél azonos (4. 5. ábra).

4. ábra - Különböző testfelépítés

 

5. ábra - Tévesen mínusz kondíciósnak ítélt koca 

 

Mérlegelés adja a legpontosabb képet az állatokról, de nehezen kivitelezhető. Nagyon időigényes eljárás.

Ultrahangos hátszalonna vastagág mérés nagyon pontos meghatározást tesz lehetővé a kondíció megítélése szempontjából. A kivitelezés nem bonyolult, könnyen elvégezhető a vizsgálni kívánt időpontokban. Ez a meghatározás már csak a tényleges energia tartalékokat vizsgálja az állatoknál.

Ebben az esetben a kocák kondíciójának mérése a P2 ponton (6.ábra) történik, mivel a mért hátszalonna adja a legbiztosabb eredményt. A mérést az utolsó bordával egy vonalban a gerincvonaltól 6 cm-re végezzük. 

6.ábra - Ultrahangos hátszalonna vastagság mérés

A kondíciót optimálisnak tekintjük, ha a fialás előtt 18-20 mm hátszalonna vastagságot mérünk. Vannak sertés fajták, vonalak, ahol ettől kevesebb, 14-16 mm az elfogadott hátszalonna vastagság.

A nagyon vékony kocák - 14 mm alatti a hátszalonna vastagság a fialás előtt - tejtermelése nem lesz megfelelő, és a hiányzó zsírréteg miatt gyakori a vállövi fekély kialakulása (7.ábra). A leválasztott malacok testtömege kisebb lesz. Ilyen vékony kocák kondíció javítására, szinten tartására az egyik legdrágább takarmány kerül felhasználásra a fiaztatóban. A takarmányértékesítést 1:5 arányszámmal jellemezhetjük. Választás után ezek a kocák később ivarzanak, rosszabb lesz a termékenyülés, és kevesebb malac fog születni a következő fialáskor.

7. ábra - Vállövi fekély (Dekubitus)

A nagyon kövér kocák - 22 mm fölötti a hátszalonna vastagság a fialás előtt - hajlamosabbak az MMA szindróma kialakulására (jelenlegi elnevezéssel PDS (Post-parturient Dysgalactia 
Syndrome: fialás utáni tejtermelési zavar), ami lassú és elhúzódó fialást eredményez. Nyári melegben gyakoribb az elhullás, hiszen ezeknek az állatoknak a hőtűrő-képessége is rosszabb. Jellemzőbb a bélsárpangás, étvágytalanság a fialás után. Ezekből következik a kevesebb és kisebb leválasztott malac.

A kocák kondíciójának ellenőrzését a ciklusok alatt több időpontban is el kell végezni:

 • a fiaztatóba telepítéskor
 • választáskor
 • a termékenyítés után kb. 30 nappal

Ezeken az ellenőrzéseken nyomon követhetjük a takarmányozás és a technológia hatékonyságát. Meghatározhatjuk a takarmányozási görbéket, akár egyedre lebontva ha kell, hiszen ebben a két hónapban szinte minden telepen egyedi takarmányozást folytatnak.

A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEKET LEHET TENNI A KEDVEZŐ KONDÍCIÓ SZINTEN TARTÁSÁHOZ

A fiaztatóban:

 • könnyen emészthető alapanyagok használata
 • téli nyári takarmányozási rendszer kialakítása
 • naponta többszöri (3-4) etetés bevezetésével a lehető legtöbb takarmány felvételét biztosítása
 • a naponta többszöri etetés a koca számára meleg évszakokban a hőstressz elleni védekezésnek is egy gyakorlatias módja azáltal, hogy az takarmányfelvételt követő hőtermelést (metabolikus hyperthermia) csökkenti
 • tranzíciós takarmány használata

A vemhes kocaszálláson:

 • választás után egyedi kondíciónak megfelelő takarmányozás

 • csoportos kocaszállásra a megfelelő kondícióban lévő 
  kocákat helyezni egy csoportba, ennek megfelelő takarmá-
  nyozást kell folytatni
 • folyamatos ellenőrzés a vemhes koca szálláson

ÖSSZEFOGLALÁS
Egy sertés állomány gazdaságosságát alapvetően meghatározza a kocasüldők és kocák reprodukciós eredménye. A vizsgálatok minden kétséget kizáróan igazolták, hogy ez szorosan összefügg az állatok optimális kondíciójával – nagyon szűk tartományban. Mind a „mínusz kondíció”, mind pedig a „plusz kondíció” rontja a szaporasági eredményeket és a kocák malacnevelő képességét. A „plusz kondíció” a negatív következményeken túl még indokolatlan költségeket is jelent.

A kocasüldők kondíciója megtekintéses vizsgálattal jól megítélhető a fentiek szerint. Pontosabb – folyamatában is követhető és ezáltal befolyásolható – kondíció megállapítás a kocasüldők, de különösen a kocák esetében kizárólag a hátszalonna mérés alapján lehetséges. A kocák esetében a megtekintéses vizsgálattal legtöbb esetben csak a szélsőséges kondíciók ítélhetők meg, de sokszor még azok sem.

E sorok írójának véleménye szerint az optimális tenyészkondíció biztosítása mindvégig az állatok életteljesítménye során a hazai sertéstenyésztés/sertéstartás legnagyobb kihívása. Az ehhez alkalmas, többszörösen költséghatékony eszközök [pl.: Renco Lean Meter (Renco Electronics Inc., USA)] rendelkezésre állnak.

Agárdi Gábor,
sertés szaktanácsadó

Az Ön közvetlen kapcsolata hozzánk

Sano Modern Takarmányozás Kft.
Csorba Zsolt
+36 34 556 - 700
+36 34 556 - 710
Külterület 069/6. hrsz.
Csém
2949
Magyarország

További tartalom

Szíjártó Gábor régi és sikeres partnerünk régóta foglalkozik sertéstartással. Őt kértük fel malac prestarter késztáp-fejlesztésünk telepi kipróbálására és kontrolljára.Takarmányozási kísérletAz etetést jól lekövethető módon tudtuk lefolytatni. A

A Protamino Premium® a Sano egyik legsikeresebb sláger terméke, ami évek óta zászlóvivő hízókoncentrátum a kis- és középüzemi szektorban. Az utóbbi években a nagyüzemi partnerek körében is elterjedt és bizonyította létjogosultságát a

1959-ben Jennings angol szerző leírt egy mindaddig nem ismert, a hízósertések gyors elhullását eredményező sertésbetegséget, amit bél vérzéséses szindrómának nevezett el. Később a kórképet több névvel jelölték: „vörös bél”, „vérzéses bél