Sano Agrar Institut - Az első 7 hónap

A Sano Agrar Institut sertéstartó mintagazdasága a Sano csoport kutatás-fejlesztési központja, ahol kiemelt hangsúlyt fektetünk a sertés takarmányok tesztelésére, továbbfejlesztésére. A sertéstelep 1.250 koca férőhellyel rendelkezik, fő profilja a malacelőállítás és -értékesítés. A Sano Agrar Institut bemutató üzemként is funkcionál, ezért az épületegyüttesben kialakításra került egy látogatói folyosó, amin keresztül az érdeklődő diákok, szakemberek, állattarttó partnerek és munkatársak az állatokat érintkezés nélkül megtekinthetik a különböző életszakaszokban, valamint betekintést nyerhetnek a telepi munkafolyamatokba.

Több éves kitartó munka (tervezés, építkezés, szerelés) eredményeként 2023. február 6-án elérkeztünk a célegyenesbe, megkezdődött az állomány betelepítése.

A kocasüldők első 2/3-a, 845 db + 3 db kereső kan, 2023.02.06-08. között érkeztek meg. A legidősebbek 190, míg a legfiatalabbak 90 naposak voltak. Az átlag testtömegük 93,8 kg volt. A süldők fennmaradó része, 415 db 2023.04.25-26-án érkezett meg 120,4 kg átlag tömeggel.

A 120 kg feletti állatok a termékenyítő istállóba helyezték el, a 120-100 kg közöttieket a kocasüldő szállásra, a 100 kg alattiak a hizlaldába.

A takarmányozás az elhelyezéstől és testtömegtől függően a következőképpen alakult: a 80 kg alatti csoportnak a Topigs ajánlása szerinti tenyész kocasüldő II. tápot (Sauengold Lac® premix) kaptak, míg a 80 kg feletti állatoknak tenyész kocasüldő III. tápot (SUSan Trag® premix). A hizlaldákban ad libitum, míg a többi istállóban egyedi fejadagokkal történt a takarmányozás. Az egyedi adagokat 2,5-2,8 kg/nap/állat mennyiségben határoztuk meg. A várható termékenyítés előtt 2 héttel egy újabb fázist, a Flushing fázist (SUSan Trag® premix) folyamatosan bevezettük.

A termékenyítéseket 2023.04.01-én kezdtük. Az ivarzás megfigyelése, nyomon követése, rögzítése a betelepítéstől kezdve folyamatosan történt. Termékenyítésre a 160 kg-nál nagyobb állatok kerültek. (Fontosabb volt a testtömeg, mint az életnap.) A folyamatos ivarzásmegfigyelés és a testtömegmérés alapján csoportosítottuk az állatokat. Eleinte spontán ivarzással és ivarzás szinkronizálással végeztünk termékenyítést. Termékenyítésre DUROK végtermék kanspermát használunk. Az első 20 hét vemhesség vizsgálati eredménye 98,96% vemhes (1.154 termékenyített állatból 1.142 vemhes).

Termékenyítés utáni takarmány a vemhes kocatáp (SUSan Trag® premix), 2,7-3 kg/nap/állat fejadaggal, naponta kétszeri etetéssel. Csak egy fázisú vemhes kocatápot használunk.

Fialás előtt 10 nappal tranzíciós kocatápot (SUSan Lac® premix) vezettünk be, napi kétszeri etetéssel.

A fialások 2023.07.26-án kezdődtek. Az első 7 héten 393 db koca fialt meg, ez 95,16 % a termékenyített kocszámra vetítve. Az átlag élve született malac 14,22. A fialás után szoptató kocatápot (SUSan Lac® premix) kaptak az állatok, kezdetben naponta háromszor, majd ötre növeltük az etetések számát. Egyelőre a Topigs ajánlása szerinti takarmányozási görbével dolgozunk, majd később igazítjuk a telepi takarmányfelvételhez.

A megszületett malacok átlagtömege 1,3 kg, kiegyenlítettsége megfelelő. A fejlődésük az első héten jól indul, kiszőrösödött, lemaradó malac nem figyelhető meg. A malacok a 3. naptól tejpótló (SanAmmat F®) itatást kapnak, az 5. naptól a Bonni-M® is kínálásra kerül a malacetetőkben. A tejpótló itatását a választás hetének hétfőjén megszüntetjük. A prestarter tápot a fiaztatóban az utolsó héten, megfelelő átállással kerül bevezetésre.

A választási testtömeg 7,5-7,7 kg körül alakul 24-26 nap között. Az első négy csoport koca, amelyet eddig leválasztottunk, a 4-6. nap között újra termékenyítettük.

A malacnevelőben a prestarter és starter takarmányt teljesen antibiotikum mentesen használtuk. A leválasztott 3-4 csoport mennyisége és az ott eltöltött idő rövidsége miatt egyelőre csak azt tudom megállapítani, hogy a megfelelően érett malacok törésmentesen tudjuk leválasztani, takarmányfelvételük az első napoktól kedvezően alakul. A testtömeggyarapodásról és a fajlagos takarmányértékesítésről érdemleges információt még nem lehet levonni.

Bízunk benne, hogy egyre több, partnereinknél is használható információval, a gyakorlatban is hasznosítható tapasztalattal tudunk szolgálni a Szakma számára, hiszen a Sano missziója a szákszendi beruházással az volt, hogy segítsük a szektort, ugyanakkor egyfajta irányt is mutassunk a jövő hazai és nemzetközi sertéstenyésztésében.

Agárdi Gábor
sertés szaktanácsadó

Az Ön közvetlen kapcsolata hozzánk

Sano Modern Takarmányozás Kft.
Csorba Zsolt
+36 34 556 - 700
+36 34 556 - 710
Külterület 069/6. hrsz.
Csém
2949
Magyarország

További tartalom

A takarmánygyártó cégek egyre szerteágazóbbá váló kihívásokkal állnak szemben. Egyfelől fenntartható, gazdaságos sertéshizlalásra van szükség, másfelől viszont kérdéses, hogyan lehet hasznosítani a legfrissebb takarmányozási és fiziológiai

Csapó Zsolt, osztopáni családi gazdaságát szeretném bemutatni, mert a szakmaiság és az odafigyelés említésre méltó! Zsolt a feleségével, Judittal közösen irányítja a 70 kocás telepüket főállásban. A helyzetük nem könnyű, mert szántóterülettel nem

Dánia egyike volt azoknak az országoknak, amelyek felkarolták az Európai Unió azon célját, hogy alternatívát találjanak a malacok választásához használt cink-oxid alkalmazására. Szakértők egyetértenek abban, hogy erre a kérdésre nem létezik