Eredményes takarmányozás automatizált istállókban

A megfelelő stratégiával sikerülni fog

Az automata fejési rendszerek gyakorlati alkalmazása a mindennapi gyakorlat szerves részévé vált és egyre nagyobb lendületet kap. Ez rendben is van. Viszont egy jól működő automata rendszer nem jelenti a biztos sikert. Fontos megérteni a rendszerek sajátosságait és ehhez igazítani a napi munkát. Ebben az esetben semmi sem áll a kiváló állategészségügy és a csúcseredmények útjába. Mire is kell figyelni takarmányozási szempontból az automata fejőrendszereknél? A cikkből kiderül!

Napjaink mottója az automatizálás, és az automata fejési rendszerek egy új területet világítottak meg a tejelő tehén tartásban. Munkaerőszűkösség idején tehermentesíti a munkaerőgazdálkodást, elsősorban annak flexibilitását. Egy üzem bővítésében sokszor éppen ez játszik fontos szerepet. Az automatizált fejés praktikussá teszi a napi háromszori fejés lehetőségét, különösen a kisebb és közepes üzemek esetében.

A CÉL EGY ÖNKÉNTESEN AKTÍV ÁLLOMÁNY
Ahhoz, hogy egy automata fejőrendszer hatékonyan és teljesítőképesen működjön és az általa nyújtott lehetőségeket teljes mértékben kihasználhassuk, figyelni kell néhány fontos dologra. Ez azzal kezdődik, hogy az automata fejés a fejőállásossal összehasonlítva teljesen más napirend szerint működik és tesz szükségessé. A hagyományos fejésnél minden úgy van beütemezve, hogy az állatok a napi rutin nagyobb részében (fejés, evés, pihenés stb.) együtt vannak. Egy automata üzemben ezzel szemben arra vannak utalva, hogy minden ilyen jellegű tevékenység az egyes állatok esetében egyszerre, egy időben történik. Konkrétan: automata rendszernél a csoport egyes tagjainak minden ilyen tevékenységét egymáshoz kell igazítani. Ez lehetőleg önállóan, saját akaratukból, emberi beavatkozás nélkül történjen meg. Ez azt jelenti, hogy olyan körülményeket kell teremteni, ami lehetővé teszi az önkéntes, aktív tehénforgalmat. Az elegendő hely, a kényelmes pihenőbox, a jó szellőzés fontos tényezők, csak úgy mint a mindenkori szabad hozzáférés az ízletes takarmányhoz és a tiszta vízhez. Az állategészségügy szempontjából különösen figyelni kell a körömápolásra és a lábak stabilitására. Csak az egészséges tehén fogja napi tevékenységét maradéktalanul elvégezni, az etetőasztalt és a robotot naponta többször felkeresni. Minden olyan intézkedést, mely minden állatot egyidejűleg érint (pl. lábfürösztő, pihenőbox takarítása stb.) minimálisra kell csökkenteni. Fordított esetben minden állat számára rendelkezésre kellene álljon egy etetőhely.

A MEGFELELŐ ROBOTTAKARMÁNY
A robottakarmány az automata fejőrendszerrel szemben is specifikus elvárásokat támaszt. Sok csúcsteljesítményű, hagyományos fejési technikával rendelkező üzem egyre nagyobb mértékben aknázza ki a teljes TMR adta sokféle lehetőséget, míg az automata rendszer megköveteli a külön adagolt abrakot, hogy a teheneket a robothoz csalogassa. Ahhoz, hogy minél homogénebb takarmány- és tápanyagfelvételt tudjunk biztosítani és megakadályozhassuk a bendő nagyobb pH-ingadozásait, a robotos abrak mennyiségére a következő szabály érvényes: olyan sokat, amennyi szükséges és olyan keveset, amennyire csak lehetséges. Átlagos mennyiségi javaslat nincs, mivel minden állomány sokszor nagyon egyedien reagál. Az automata rendszerben a teheneknek naponta maximálisan adható abraktakarmány mennyiséget (5 kg) azért mégsem javasoljuk. Sok esetben elegendő egyféle abrak. Mindig a granulátum az első választás, mert gyorsabban és szívesebben veszik fel az állatok, mint a dercés takarmányt. Ráadásul az etető tisztaságát is sokkal könnyeb biztosítani a granulált takarmány esetében. A robotos abrak esetében az ízletesség kell hogy legyen a legfontosabb szempont. Ezen kívül lehetőség szerint a bendőkímélő energiakomponenseket részesítsük előnyben, mint a répaszelet és a szemes kukorica. A funkcionális adagösszetevők, mint a pufferanyagok a PMR-hez tartoznak, melyeknek a robot abrakban nincs keresnivalójuk, mivel ezek jelentősen befolyásolhatják az ízletességet, ami csökkenti a robotabrak csalogató szerepét.

A MEGFELELŐ TAKARMÁNYGÖRBE
Az automata takarmányadagolásnak különösen fontos a jelentősége. A laktáció első harmadában a fejési napok számához igazodva a „fix” takarmányadagolás bizonyult jónak. Ez esetben nem termelési teljesítménytől függően kell adagolni, hogy a teljesítményhullámokat kiegyenlítse. Ilyenkor nem a (tej)termeléshez igazodva történik az adag meghatározása, hogy a csúcstermelés eléréséig az folyamatosan növekedjen. Ha ebben a szakaszban teljesítményfüggő takarmányozást alkalmazunk, az erősen befolyásolná (korlátozná) a potenciális genetikai teljesítőképességet. Emiatt csak a 100-120. laktációs napon lenne szabad a termeléstől függő takarmányadagolást alkalmazni. A tejtermeléshez igazodó konkrét takarmánygöbe kiválasztása ezért legkorábban a 100-120. laktációs nap környékén történhet meg. A tényleges takarmánygörbe kiválasztása csak maga az üzem és az állomány (fajta, életkor stb.) egyedi céljaihoz kellene hogy igazodjon. Az ízletes, folyékony kiegészítő komponensek, mint pl. a glicerin, segítik az állatok automatához kötődését. Ezért lehet sok esetben akár a minimálisra csökkenteni a granulátum mennyiségét, anélkül, hogy ettől a fejés gyakorisága csökkenne.

CÉL A NAPI 3 FEJÉS ELÉRÉSE
A fejőrobotok kiváló eszközei a modern és sikeres tejtermelésnek. Tehenenként az átlagos napi háromszori fejés elengedhetetlen mérföldkő az eredményes tejtermelés megvalósításához. Azonban nincs egyetlen csodarecept! Az egyéni, sikeres koncepciónak mindig az üzem valamennyi adottságán, a működési körülmények holisztikus szemléletén kell alapulnia. Érdekli? Keressen minket bizalommal!

Dr. Norbert Göres
üzletfejlesztési igazgató
Sano Európa, SmartDairyNutrition

Az Ön közvetlen kapcsolata hozzánk

Sano Modern Takarmányozás Kft.
Csorba Zsolt
+36 34 556 - 700
+36 34 556 - 710
Külterület 069/6. hrsz.
Csém
2949
Magyarország

További tartalom

Robotos vagy fejőházi fejés? Komoly dilemma egy magyar tehenészetben is, ha fejlesztésen gondolkodik a tulajdonos, döntéshozó. Vajon mi a jó irány, megtérül valaha a robottechnológia? Lesz e még 2-5 év múlva is ember, aki szakszerűen megfeji a

Különböző érvek vannak az automata fejés mellett és ellen. Ezek lehetnek ökonómiai, munkaerő gazdálkodási vagy akár az állat szempontjából fontos tényezők.Korábban Kelet-Németországban kevesebb volt az automata fejés a nyugat-németországi családi

A Sano jellemzően Németországban, de több más európai országban is mintegy 20 éves tapasztalattal takarmányoz robotos üzemeket. Ezekben a tehenészetekben az állománylétszám meglehetősen változatos képet ad, ami itt azt jelenti, hogy a